Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Pellets från norrländsk gran och fura utan kemiska tillsatsmedel

Beställ din pellets här

Vår pellets från skog till leverans

Våra produkter tillverkas av sågspån från norrländsk gran och fura utan kemiska tillsatsmedel. När sågverken i närområdet producerar sina produkter blir spånet över som en restprodukt. Vi tar hand om spånet och förädlar det till en hållbar energiprodukt. Råvara blir bioenergi när spånet mals i anläggningen och torkas, pressas sedan genom en matris, skärs av i rätt längd och kyls sedan för att lagras. När pelletsen ska ut till kund sållas den först från damm och mindre partiklar innan den hamnar i bulkbilen eller paketeras i påsar på pall.

Fakta pellets

Innehåll: 100% trä
Bredd: 6 eller 8 mm ø
Längd: max 4 x d (24 eller 32 mm)
Fukthalt: <8% Energivärde: >4,85 MWh/ton
Askhalt: 0,3%

Kvalitet, miljö & certifiering

Vår pellets är kvalitets- och miljösäkrad och tillverkas av sågspån från närbelägna sågverk i och omkring Dalarna och Härjedalen. För att säkra kvaliteten sker kontinuerliga laboratorietester via externa ackrediterade laboratorier. Företagens gedigna erfarenhet, höga kompetens och moderna tillverkningsutrustning säkrar en god kvalitet. Det innebär pellets med ett högt energiinnehåll, låg askhalt med en hög densitet vilket garanterar en jämn förbränning, litet underhåll och ett kostnadseffektivt pelletsanvändande.

Vår pellets uppfyller kraven för svensk bränslepellets klass 1 och den Europeiska standarden EN DIN Plus A1. Vi strävar alltid att uppnå högsta kvalitet med miljö och säkerhet som ledord i hela produktionskedjan. Kvitton på att vi lyckats är certifieringarna enligt standarderna FSC-STD-40-004 ver 3.0.

Leveransalternativ och förvaring

Vi har en produktionskapacitet på 300 000 ton bränslen per år, det bidrar till flexibilitet och säkerställer en hög leveranskapacitet. Till större industrikunder erbjuder vi kostnadseffektiva leveranser av både pellets och torvprodukter lastade i containers direkt med järnväg där ett tåg-set omfattar ca 1.500 ton biobränslen. Lagerhållning kan ske i våra containers. Det finns även möjlighet att komplettera leveranskedjan med båt. Till kunder med mindre pannor och till villakunder kan vi leverera pellets med bulkbil, i storsäck (600 kg) och i småsäck (832 kg) på pall.

Förvara din pellets väl skyddad

Förvara pellets väl skyddad från regn/väta samt på torrt underlag. Pellets kan lagras ute om den är väl övertäckt och inte står direkt på marken eller annat fuktigt underlag. Placera den till exempel på pall. Var dock uppmärksam på kondens. Blir pelletsen blöt faller den sönder/återgår till spån.

Pellets har en uppsugningsförmåga på tre gånger sin egen vikt. Därför har pellets också med fördel andra användningsområden, till exempel som strö i komposter, torrtoaletter, kattlådor och stallströ.

Se också