Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Guide för fiberinstallation

Ladda ner guiden

När du har beställt en fiberanslutning från Härjeåns, är det dags för dig att börja förbereda för anslutningen. I denna guide förklarar vi hur du förbereder inför installation av fiber på din fastighet.

 

Innan du drar igång

Innan du påbörjar grävarbetet bör du först kontrollera om någon fiberslang redan dragits in i din media/elcentral, som på bilden nedan. Detta förekommer vanligtvis vid nybyggnation. Det kan även finnas förberedda tomrör så att en fiberslang kan dras från din tomtgräns direkt fram till mediacentralen. Om förberett tomrör finns ansvarar du själv för indragning av fiberslang fram till mediacentralen.

Om håltagning i fasaden behövs ansvarar du endast för grävning och förläggning av kanalisation och kabelmarkeringsnät för fiber, från tomtgräns till platsen för håltagning. Kom ihåg att lämna tillräckligt med fiberslang så att den sedan räcker ända fram till mediacentralen.

Så här kan det se ut när fiberslangen redan är indragen i mediacentralen

Material som behövs vid grävning

PTS skylt Vemdalen

Kabelmarkeringsnät och fiberslang finns att hämta vid våra kontor i Funäsdalen eller Sveg.

Steg för steg

Instruktioner för tomtgrävning

1

För säker grävning på tomt

Börja med att ta reda på var befintliga kablar ligger på din tomt (till exempel för el, vatten, tele, robotgräsklippare, jordvärmeintag mm) för att undvika avgrävningar. På www.ledningskollen.se kan du beställa informationen kostnadsfritt.

2

Planera för placering av tjänstefördelaren (CPE)

Planera för placering av CPE i ett torrt utrymme inne i fastigheten redan innan grävfasen. Det ska finnas tillgång till minst ett dubbelt 230 Volt vägguttag och temperaturen i rummet får inte understiga 0°C eller överstiga + 45°C. Minimera inomhusförläggning av fiberslang genom att gräva fram till rätt vägg/utrymme. Vid mer än 2 meter ifrån inkommande slang tillkommer extra kostnad.

3

Nedgrävning av fiberslang (opto) och kabelmarkeringsnät

Grävdjupet ska vara ca 40 cm, och bredden ca 10 cm. När du har grävt klart rullar du ut fiberslangen i rännan. Fiberslangen förläggs så rakt som möjligt utan tvära böjar för att undvika problem när fiberkabeln ska blåsas. Lämna minst 1 meter fiberslang ovan mark vid tomtgräns och 3 meter vid yttervägg. Fyll sedan på med ca 10cm jord över fiberslangen.

I nästa steg lägger du ner kabelmarkeringsnät (den gröna remsan) i rännan. Lämna ca 0,5 metermarkeringsnät i änden vid yttervägg. Fyll sedan försiktigt igen rännan. Tänk på att ta bort stora stenar och andra tunga eller vassa föremål som kan skada materialet.

Fiberslangen ska tätas i ändarna för att förhindra smuts och vatten att komma in. Vid kapning av fiberslang används med fördel en sekatör eller avbitartång (undvik att såga i fiberslangen) för att minimera svårigheter när fibern ska blåsas in. För att underlätta indragningen av fiberslangen i huset ska den sista halvmetern vid fasaden inte fyllas igen innan fiberslangen dragits in i huset. Detsamma gäller om fiberslangen ska skarvas vid anslutningspunkten.

4

Markera var fiberslangen finns på tomten

För att förhindra eventuell avgrävning av fiberslangen i framtiden är det viktigt att du markerar på en karta var fiberslangen finns, eller på annat sätt dokumenterar var fiberslangen är förlagd på tomten. Om fibern på din tomt grävs av måste ny fiber blåsas in.

5

Dags att lämna tillträde för installation

Kontakta oss när du är klar med grävningen så bokar vi in tid för installation. Vi ansvarar för följande under installationen:

  • Skarvar ihop fiberslangen med vår fiberkabel vid tomtgräns
  • Håltagning, indragning av fiberslang samt tätning av vägg på din fastighet. Observera att om ingen håltagning behövs så ansvarar du själv för indragning av fiberslang fram till mediacentralen.
  • Blåser in fibern i fastigheten
  • Monterar kabelskydd vid husvägg
  • Monterar och aktiverar CPE

6

Klart för start

Via CPE aktiverar du tjänster, såsom Internet, tv och telefoni. Tjänsterna beställs direkt från valfri tjänsteleverantör eller via självregistreringsportalen som visas när du ansluter en dator till CPE i valfritt uttag. Se tjänsteguiden på https://harjeans.zmarket.se/ för mer information om vilka tjänster du kan beställa. Varje tjänsteleverantör som levererar tjänster såsom Internet, tv och telefoni ansvarar för sina tjänster i nätet. I första hand ska alltid tjänsteleverantören kontaktas för felavhjälpning och felsökning.

Så gräver du på din tomt

Instruktionsfilm

Se filmen där vi beskriver steg för steg hur du utför grävningen på din tomt i samband med fiberinstallation