Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Vi säkrar strömförsörjningen till västra Härjedalen

Utbyggnaden i västra Härjedalen fortsätter i hög takt

För att säkra elleveransen till området pågår vid Långå kraftverk ett av Härjeåns större projekt, här byggs en ny kraftfull transformatorstation som ska ge ökad effekt i elnätet via anslutning till stamnätet. Projektet innebär även en högre driftsäkerhet som gynnar redan boende och verksamma i området.

84 ton från Slovenien till Härjedalen

Projektet startades 2020 med markarbeten så som dränering och schaktning samt betonggjutning, så att allt skulle stå klart när den 84 ton tunga transformatorn anländer. Transformatorn är fabriksmonterad med 15 månaders leveranstid och levereras på en lång trailer i 2 438 km, från Ljubljana i Slovenien till Långå kraftverk. Transformatorns effekt är på 80 MVA, vilket är nästan lika kraftfullt som dubbla nuvarande totala effektuttaget i västra Härjedalen.

Innan transformatorn i Långå fanns på plats
Så här såg det ut innan transformatorn fanns på plats. Konerna på bilden visar vart transformatorn inkl. högspänningsutrusning skulle placeras. Foto: Jimmy Börjesson.

 

84 ton tung transformator på plats i Långå
84 ton tung transformator på plats. Foto: Maria Köhler.

 

Transformatorn skjutsades 2 438 km på en lång trailer från Ljubljana i Slovenien till Långå kraftverk
Transformatorn skjutsades 2 438 km på en lång trailer från Ljubljana i Slovenien till Långå kraftverk. Foto: Jimmy Börjesson.

 

Efter en lång resa planerade man för att transformatorn skulle anlända 3e maj 2021. Men med risk för vägens bärighet sista sträckan från 84:an mot kraftverket var man tvungen att tidigarelägga med en dag, och nu står den jättelika transformatorn på plats. Härnäst återstår montage av kylare och isolatorer samt inkoppling och tester innan driftsättning i september 2021. Projektet beräknas kosta cirka 30 miljoner kronor.

Vi är glada att projektet äntligen är i slutfasen, planeringen startade redan för 4 år sedan. Efter en hel del planering och dialoger med Svenska Kraftnät och Fortum, enades vi om denna lösning. I takt med nybyggnationer och energiomställningen mot ett fossilfritt samhälle ser vi ett ökat effektbehov i området. Transformatorn kommer att säkra strömförsörjningen till västra Härjedalen i en lång tid framöver, säger Niklas Köhler VD på Härjeåns Nät.”

FAKTA

Vad är en transformator?
Är en enhet som omvandlar hög spänning till låg spänning och vise versa. Ett exempel på en mindre transformator är den ”låda” som sitter på strömsladden till en dator eller mobilladdare.

Om transformatorn
Vikt: 128 ton
Effekt: 80 MVA
Spänning: 245/45 kV
Höjd: 8 m
Läng: 9,5 m
Bredd: 4 m
Resväg: Slovenien-Långå: 2.438 km.