Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Vi är drivande i utbyggnaden av Härjedalens fibernät

Fiber säkrar dagens och framtiden kommunikation

Härjeåns fibernät är ett öppet och neutralt nätverk för datakommunikation. Det är byggt som ett stjärnnät med optiska fiberkablar till alla kommunens större orter och företag. Fiber är en bredbandslösning som säkrar dagens och framtidens kommunikation, det är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Fiber möjliggör snabb anslutning till internet och andra kostnadseffektiva kommunikationslösningar inom tv och telefoni

Vårt fibernät

Mot Röros i NorgeLillhärdalLofsdalenVemdalenFunäsdalenYtterhogdalHede

Projektfinansierad utbyggnad av fibernätet i Härjedalen

När fler tjänster digitaliseras blir tillgången till snabb internetuppkoppling viktigare, idag kan allt från läkarbesök till hemtjänst skötas över nätet. Härjeåns är drivande i utbyggnaden av Härjedalens fibernät, till vilket ca 60 % av Härjedalens fastigheter är anslutna. För att möjliggöra för fler att ansluta sig till fiber på landsbygden har vi ansökt och beviljats finansieringsstöd från den ”Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling” och “Europeiska regionala utvecklingsfonden”. Projektets målsättning var att bygga fiberbaserat bredbandsnät till fastboende, företag och fritidshus i nedan byar. Ca 568 fastigheter varav 274 helårsbostäder, erbjöds fiberanslutning inom projektet som pågick till och med 2020-12-31.

Logo EU Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklingLogo EU regionala utvecklingsfonden

Projektbeskrivningar

Projektnamn: Byanät Kårböle

Länsstyrelsen Gävleborg har beviljat ansökan om projektstöd för Kårböle Byanät med journalnummer 2020-1158 inom Landsbygdsprogrammet 2014- 2020.

Stödet från Landsbygdsprogrammet 2014- 2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 av den 17 juli 2014.

Projektets budget medfinansieras av Landsbygdsprogrammet med 60 procent eller högst 2 203 592 kronor i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd. Stödet avser investering i anläggning av passiv bredbandsinfrastruktur.

Syftet med projektet är att öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet för invånare i Kårböle.

Projektnamn: Ortsammanbindande nät i Härjedalen

Tillväxtverket har beviljat Härjeåns Nät AB, org nr 556189-3198, stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till ovan angivet projekt med Ärendeid: 20304300.

Stödet tas ur det Operativa programmet för Mellersta Norrland, insatsområdet att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik och avser projektperioden 2021-07-01 – 2022-12-31. Stödet uppgår till 49.87 procent av projektets faktiska kostnader och 50.13 procent av den sammanlagda stödgrundande finansieringen, dock högst 3 860 000 kronor.

Beslutet har fattats med stöd av förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder, Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning

(TVFS 2015:1). Investeringskostnader för utbyggnad av passiv bredbandsinfrastruktur och för bredbandsrelaterade anläggningsarbeten är stödberättigande i enlighet med artikel 52 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 och §§ 5-6 i förordning (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektnamn: Byanät 2017

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beviljat Härjeåns Nät projektstöd för byarna: Glissjöberg, Mosätt, Kolsätt, Älvros, Överberg och Duvberg, med journalnummer 2017-1016 inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2021 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 av den 17 juli 2014.

Projektets budget medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 50 % eller högst 4 864 326 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

Projektnamn: Ljusnedal Södra

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beviljat Härjeåns Nät ansökan om projektstöd för Ljusnedal Södra, med journalnummer 2018-3201 inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2021 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 av den 17 juli 2014. Projektets budget medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 50 % eller högst 540 340 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

Frågor och funderingar?

Se vanliga frågor och svar eller kontakta oss så hjälper vi dig

Vanliga frågor och svar

Senaste nytt från Härjeåns

Ta del av intressanta reportage och läs om det senaste hos Härjeåns och i branschen