Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Vad består mina elkostnader av?

Se våra elnätspriser

De avgifter som svenska elkunder betalar består av 3 delar

En sammanställning från vår branschorganisation “Energiföretagen” visar att en normalkund betalar ca. 25 % till elnätsföretaget, 25 % till elhandelsföretaget och 50 % till skatter och avgifter.

Vad består mina elkostnader av?

1

Kostnad för elhandel

Kostnad för den el du köper genom avtal med ett elhandelsföretag är ca. 25 % av totalkostnaden. Huvuddelen av den kostnaden går till elproducenterna vilka säljer el till elhandelsföretagen på nordiska elbörsen. Du väljer elhandelsföretag och avtalstyp fritt på en konkurrensutsatt marknad. Vanligast är ett rörligt elpris eller ett tidsbundet pris.

2

Nätavgift

Kostnad för transport av elen till hushållet betalas till elnätsföretaget och är ca. 25 % av totalkostnaden. Du kan inte välja elnätsföretag, för varje område finns ett elnätsföretag med ensamrätt att distribuera elen där.

3

Skatter och avgifter

Kostnad för skatter och avgifter betalas till staten och är ca. 50 % av totalkostnaden. Svenska konsumenter betalar energiskatt på el, moms och avgifter för s.k. elcertifikat och myndighetskostnader.

Energiföretagen förklarar

Vad är vad på elräkningen

Kunder som handlar av elnätsföretag och elhandelsföretag som ingår i samma koncern får oftast en faktura, resterande får två fakturor, en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

Vad är vad på elräkningen

Elnätskostnaden beror på var du bor och övervakas av staten

Elnätsverksamheten bedrivs som monopol. För varje ort/område finns ett elnätsföretag som har ensamrätt att transportera el. Kunden kan därav inte välja elnätsföretag. Elnätskostnaden beror på var i landet kunden bor och om det är i mer tätbefolkade områden eller i glesbygdsområden, där det oftast är dyrare i glesbygd.

Elnätsföretaget tar betalt för drift, underhåll och nybyggnation av elledningar. Elnätskostnaden består av en avgift för abonnemang och en avgift per använd kilowattimme, (kWh). Kostnaden för abonnemanget beror på säkringens storlek, ett mått på hur mycket el som kunden kan använda vid ett och samma tillfälle.

Energimarknadsinspektionen kontrollerar att kundernas elnätskostnader är skäliga.

Elhandelskostnaden, kunden väljer på en fri marknad

Elhandelsföretaget är där kunden köper den el man förbrukar och kunden kan fritt välja elhandelsföretag på en avreglerad konkurrensutsatt marknad. I Sverige finns ca. 140 elhandelsföretag. Elhandelsföretagen erbjuder olika typer av avtal t.ex. ett rörligt elpris eller ett bundet elpris under en viss tid, vanligen 1 till 3 år. Ofta tillkommer en fast avgift, t.ex. årsavgift.

Elhandelsföretagen köper sin el på den nordiska elbörsen där elproducenter från hela Norden säljer el. Vissa elhandelsföretag ingår i koncerner som har egen elproduktion. De agerar på börsen både som producenter och elhandlare.

Källa: Energiföretagen 2021